Stránky: 1 190 378 567 706 707 708 709 710 711 712 755

ADAMS PROBUDIL ŽENU ZE SEDMILETÉHO KOMATU

13. 3. 2003

BRYANU ADAMSOVI se podařilo zázračně při svém koncertu probudit ženu, která upadla na sedm let do komatu. CHRISTIANE KITTELOVÁ (24) otevřela oči a začala volat jménem svoji matku, když její oblíbený zpěvák zazpíval jednu ze svých písní. Její ohromená matka ADELHEID k tomu říká: "Byla naprosto fascinovaná tou hudbou a zpěvákem. Na ten večer nikdy nezapomenu. Objímala bych celý svět." Christiane, která je velkou fanynkou Bryana Adamse, upadla do komatu ve věku 16 let poté, co jí plíce ucpala krevní sraženina. Na koncert v německém Regensburku ji matka přivezla na speciálním kolečkovém křesle. Adelheid pokračuje: "Když jsem se doslechla, že Bryan Adams hraje poblíž nás, věděla jsem, že ji tam musím vzít. Rozhodla jsem se, že to musí slyšet." Christianin lékař k tomu říká: "Je to důkaz toho, že i při těžkých úrazech je vždy naděje."

---

TOMMY LEE PÍŠE ŽIVOTOPIS

13. 3. 2003
Obrázek: TOMMY LEE PÍŠE ŽIVOTOPIS

TOMMY LEE si zajistil knižní smlouvu na svůj kontroverzní životopis. Bubeník skupiny MOTLEY CRUE - bývalý manžel PAMELY ANDERSONOVÉ - se chystá svoji knihu MISUNDERSTOOD, FRIEND napsat spolu s novinářem LONNEM FRIENDEM. Kniha se podle předběžného vyjádření "pustí hluboko pod povrch Tommyho dvou bouřlivých manželství, otcovství, pobytu ve vězení a jeho současného vztahu s bývalou manželkou PRINCE, MAYTE GARCIOVOU - nic nebude zamlčeno."

---

PAUL WELLER DOSTAL VÝPOVĚĎ

13. 3. 2003

PAUL WELLER dostal výpověď od nahrávací společnosti INDEPENDIENTE, u které nahrával deset let. Bývalý zpěvák skupiny JAM už údajně jedná s několika dalšími vydavatelstvími a u žádného zatím smlouvu nepodepsal. Weller na své oficiální webové stránce říká: "Skončil jsem u společnosti Independiente Records. Rozhodli se, že to zkusí s někým jiným, takže jsem znovu volný (ale ne levný). Nezlobím se, ani mi to není líto, beztak bylo načase pohnout se někam dál. Byl jsem u GO!/INDEPENDIENTE přes deset let, dělal jsem dobré písničky a prodával spousty desek, ale současný stav u nahrávacích společností je takový, že pokud neprodáváte spousty milionů desek, považují to za neúspěch." Weller musel několik koncertů ve svém americkém turné zrušit kvůli nedostatku prodaných vstupenek.

---

R’n’R síň slávy

13. 3. 2003
Obrázek: R’n’R síň slávy

Rock'n'rollová síň slávy se v pondělí rozrostla o další britské muzikanty. Během 18. slavnostní ceremonie do ní byli v New Yorském hotelu Waldorf-Astoria uvedeni punkoví The Clash, písničkář Elvis Costelo a už neexistující Police, které do Rock and Roll Hall of Fame uvedla Gwen Stefany z No Doubt. Ta si společně se Stevene Tylerem z Aerosmith se Stingovou starou partou zazpívala. Dalšími novými obyvateli Rock'n'rollové síně slávy se stali australští AC/DC a z řad domácích Američani Righteous Brothers. Celá sláva se neobešla bez politiky, především Britové mluvili o nesouhlasu s válečným konfliktem v Iráku.

---

Sexuální příručka z roku 1894

12. 3. 2003
Obrázek: Sexuální příručka z roku 1894

RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ
Autor: Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L.D.Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění.
Vydáno léta páně 1894
Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování,jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň.
Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujte! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb.
Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají.
Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by ke své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění. Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat,že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho.

Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům ženy. Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu je často nahý, prohlíží si fotografie či kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.
Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těla. Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, nebo? by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě.Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji.Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení. Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.
Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.

---

NEIL YOUNG PROTI VÁLCE

12. 3. 2003

NEIL YOUNG využil pondělní (10. 3. 2003) ceremoniál uvedení hvězd do ROKENROLOVÉ SÍNĚ SLÁVY k vyjádření své opozice proti válce v Iráku. Young prohlásil: "Válka je hrozná. Dneska se bavíme a příští týden budeme zabíjet lidi. Mám pocit, jako bych seděl v silném autě a řidič byl opilý tím, jak má silný motor."

---

THE CLASH UVEDENI DO SÍNĚ SLÁVY

12. 3. 2003
Obrázek: THE CLASH UVEDENI DO SÍNĚ SLÁVY

Kytarista skupiny THE CLASH - MICK JONES - složil poctu svému příteli a spoluhráči JOE STRUMMEROVI při pondělním (10. 3. 2003) ceremoniálu uvedení do ROKENROLOVÉ SÍNĚ SLÁVY v New Yorku - a označil jej za svoji inspiraci. Britská punková skupina sedmdesátých let byla zařazena do legendárního rockového muzea za pomoci zakladatele skupin RAGE AGAINST THE MACHINE a AUDIOSLAVE TOMA MORELLA. Ve svém dojemném projevu Jones řekl: "Rád bych poděkoval svému skladatelskému partnerovi Joeovi. Byl ohromnou osobností a inspiroval nás všechny." Morello k tomu dodal: "Když máte kapelu, která stále myslí víc na své fanoušky než na své bankovní konto, žije v ní stále duch Clash. Když vyjdete do ulic protestovat proti nespravedlivé válce, žije ve vás duch Clash. Měli revoluční zvuk a revoluční názory." Joe Strummer zemřel na zástavu srdce v prosinci (2002).

---

HARRISONOVY VLASY SE PRODALY ZA 1.500 DOLARŮ

12. 3. 2003
Obrázek: HARRISONOVY VLASY SE PRODALY ZA 1.500 DOLARŮ

Pramínek vlasů patřící bývalému členovi skupiny BEATLES - GEORGI HARRISONOVI - v aukci koupil za 1.445 dolarů španělský kadeřník. Harrison, který zemřel na rakovinu v roce 2001, se s chomáčem vlasů rozloučil v roce 1964, a napsal k němu lístek, který dokazuje, že vlasy patřily jemu. Pořadatel aukce JORDI TARDA k tomu říká: "Získal jej kadeřník z Barcelony jménem RAFAEL PAGES, který má také kadeřnické muzeum." Mezi další předměty vydražené na aukci ve španělské Geroně patřily i boty MICHAELA JACKSONA a lístek na premiéru muzikálu TOMMY.

---

ROLLING STONES SI ZAHRAJÍ V BUDOKANU

11. 3. 2003
Obrázek: ROLLING STONES SI ZAHRAJÍ V BUDOKANU

ROLLING STONES se konečně podařilo zahrát si na legendárním japonském stadionu Budokan - třicet let poté, co jejich první vystoupení překazily imigrační úřady. Na tiskové konferenci v Tokiu (7. 3. 2003) stárnoucí rockové hvězdy prozradily, že se na koncert v hale, kde se tradičně odehrávají zápasy v asijských bojových uměních, těší. Zpěvák MICK JAGGER k tomu říká: "Tentokrát budeme hrát v Budokanu, který je menší, ale mezi lidmi oblíbený. Nikdy jsme tam ještě nehráli, atak se moc těšíme." V roce 1973 měli Rolling Stones odehrát v Budokanu pět koncertů v řadě, ale skupina vystoupení musela zrušit, protože Jagger nebyl kvůli svému škraloupu za držení drog vpuštěn do země. Pondělní (10. 3. 2003) koncert odstartoval asijskou část jejich turné LICKS, při kterém také poprvé zavítají do Indie a do Číny. Budokan, hala s kapacitou 10.000 diváků, již byla svědkem několika klasických rockových koncertů včetně BEATLES.

---

POLICIE UVAŽUJE O PROPUŠTĚNÍ TOWNSHENDA

11. 3. 2003
Obrázek: POLICIE UVAŽUJE O PROPUŠTĚNÍ TOWNSHENDA

Kytarista skupiny THE WHO - PETE TOWNSHEND - se zřejmě vyhne soudnímu vyšetřování svých obvinění z dětské pornografie - a odejde s kaucí. Pete, který byl zatčen letos v lednu (2003), je podezřelý ze stahování dětské pornografie z internetu; nebude ovšem muset k soudu, ale kriminální záznam mu přesto zůstane. Toto řešení bylo rockerovi - který tvrdí, že je nevinný, a že pornografické materiály sbíral ze studijních důvodů pro práci na své knize - za podmínky, že přizná svoji vinu. Na své webové stránce Townshend píše: "Doufám, že se policie rozhodne brzy, a já s vámi budu moci komunikovat volněji." Podle právních zdrojů je možnost plného trestního stíhání "vysoce nepravděpodobná."

---
Stránky: 1 190 378 567 706 707 708 709 710 711 712 755