Registrace k odběru Beatové Rozhledny

Přihlášení odběru
Uděluji výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení od společnosti MEDIA CLUB, s.r.o.
Přečetl jsem si níže uvedené informace a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů.
Zaregistruj se

Heslo není povinné, ale když si ho nastavíš, můžeš se kdykoliv přihlásit do archivu Beatové Rozhledny na našich stránkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa a IP adresa, a to po dobu 5 let ode dne podpisu tohoto souhlasu.

Dále uděluji souhlas se zpracováváním údajů o tom, jakým způsobem jsem se zaregistroval, případně kdy a jak jsem udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení tj. obvykle uložením informací o době registrace/udělení souhlasu, včetně IP adresy.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje budou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pro účely marketingového zpravování a zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu.

Beru na vědomí, že ne všechna zpracování osobních údajů provádí společnost MEDIA CLUB, s.r.o., sama. Uděluji souhlas se zpřístupňováním osobních údajů v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro MEDIA CLUB, s.r.o. (programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům serverů či provozovatelům technologií využívaných MEDIA CLUB, s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Potvrzuji, že jsem byl poučen o právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď elektronicky prostřednictvím e.mailu doručeným na adresu: mailing@radiobeat.cz nebo písemně nebo telefonicky. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o právu požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů a o právu vznést námitku proti zpracování.