Výtvarník, básník a spisovatel Viktor Hait - hippie, odpůrce komunismu a undergroundová legenda nar.26.6.1956 v Rakouském pohraničí žijící dlouhodobě v Praze. Po dokončení ZDŠ absolvoval SOU, SPŠ a pro své aktivity byl vyhozen z VŠ. Před revolucí byl za svůj názor na společnost uvězněn a  opakovaně  hospitalizován v psychiatrických léčebnách.  Napsal několik knih a básnických sbírek. Vytvořil nesčetně vernisáží a výstav jak své tvorby, tak děl jiných výtvarníků. Pokoušel se natočit film - s nepochopením a neúspěchem. Mimo jiné se i aktivně hudebně angažoval. Jak sám tvrdí, vše co udělal, nebo napsal nemělo vždy kladnou odezvu od okolí. Údajně není chyba někde, ale všude. Je stále kulturně aktivní nejen psaním ale i výtvarnou tvorbou a údajně to nemá v žádném případě chuť měnit. Proto nám nezbývá nic jiného než mu držet palce.     

Výstavu a tím i tvorbu Viktora Haita můžete podpořit zde: