Za pozornost toto "obyčejné" klubové vystoupení stojí mimo jiné pro inspiraci, jak kvalitně lze vystoupení v malém klubu sejmout ... zvuk i obraz. A také proto, že Gus G. je opravdu výborný kytarista :o)