Horská služba doplnila informace o lavinových vyhledávačích, které se vypínají.

14. 11. 2011 | Petr Kolínko zpět na výpis

Z nezávislého testu lavinových vyhledávačů v Jasné vyplynulo, že dva pípáky: Pieps DSP a Arva Evo 3  se mohou při kontaktu s mobilem přepnout do jiného módu nebo dokonce vypnout. Přístroje za tisíce korun, které mohou zachránit život, selhávají hlavně v okamžiku, kdy se jich dotkne mobil. Radio Beat iniciovalo na webu širokou debatu.

 Horská služba vydala pdf dokument s detailními srovnáními jednotlivých přístrojů. Skvělá pomůcka při nákupu pípáku zabíhá do takových detailů, co se stane, když je vysílací anténa v poloze Z, nebo šance na dohledání v různých hloubkách apod. Odborníci z Horské služby provedly stovky měření, která převedli do přehledných tabulek na celkem 26stranách. Jedinou slabinou bylo nedostatečné popsání největšího problému, který některé současné vyhledávače trápí, a to, že se mohou při dotyku s mobilem, hlavně se smartphonem, až vypnout. Tomuto tématu bylo věnováno pouhých 6 obecných řádek na straně 25 a z nich nemohl být běžný uživatel moudrý. Horská služba to uznala a slovy Viktora Kořízka vše vysvětlila. Fakt o ovlivnění vysílačkou nebo mobilem je známý už od roku 2009, laická veřejnost o takto fatálním selhální ale často neví. Na druhou stranu výrobce před použitím v blízkosti např. mobilů v návodech varuje.
 
Kořízek: Napíšu až se vrátím ze psího cvičení
Radio Beat poslalo jednomu mnoha záchranářů, kteří na testu pracovali, několik otázek. Viktor Kořízek, odborník na laviny v České Horské službě, horský vůdce UIAGM atd., ujistil, že odpovědi zašle po návratu ze psího cvičení. Mezitím ale zveřejnil článek na horolezeckém webu, kde de facto na otázky Beatu odpověděl a vysvětlil tak aspoň některé nejasnosti, které panovaly.
 
Hlavní ponaučení je následující:
Mobilní telefon nejlépe nosit vypnutý v batohu, tedy dostatečně daleko od lavinového přístroje.
Pozor: ani vypnutí mobilního telefonu poblíž lavinového přístroje nic neřeší.
Pozor, výrobcem uváděný minimální rozměr 15 cm, může pád v lavině v pohodě změnit!
Původně a správně, podle doporučení, vzdálený mobilní telefon, totiž může být silou sněhu přitlačen až k lavinovému přístroji! Lavina vám dokáže klidně utrhnout nohu, ...

TĚCH DOPORUČOVANÝCH MINIMÁLNÍCH 15 CM BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI MUSÍ PLATIT PŘEDEVŠÍM AŽ PRO STAV, KDYŽ UŽ VÁS ZASYPE LAVINA!
 
Rekapitulace
Radio Beat ve středu 9. 11. uveřejnilo ve 12.30 a 18.30 zprávu z testu s minirozhovorem Marka Biskupiče ze Strediska lavinovej prevence. Záznam je zde
Ihned po odvysílání zprávy se ozval Jan Prokeš (Totaloutdoor), dovozce Pieps se závažnými podezřeními. V rámci snahy o co nejobjektivnější podání zprávy jsme ve čtvrtek vydali tuto zprávu. 
 
Autor zprávy Petr Šimáček se důrazňuje ohrazuje proti nařčení, že nedal prostor organizátorům testu, že by byla druhá zpráva v pořadí vyhotovena na zakázku a nebo dokonce že by radil, aby se pípák nosil v zadní kapse u kalhot.
 
PIEPS: nezpochybňujeme testování přístrojů, ale interpretaci výsledků v podání Viktora Kořízka
 
Radio Beat dostalo oficiální vyjádření dovozce lavinových vyhledávačů Pieps kvůli článkům na webu ohledně vypínání některých přístrojů v blízkosti mobilu. Chronologicky seřazené články k tématu si můžete přečíst pod otevřeným dopisem Jana Prokeše.

TotalOutdoor s.r.o., výhradní dovozce lavinového vybavení PIEPS do ČR a SR, se ohrazuje proti nevybíravým útokům Viktora Kořízka na značku PIEPS. Nezpochybňujeme výsledky testu, provedeného HZS SR na jaře roku 2011, a to ani přesto, že jsme na rozdíl od zástupců značky Ortovox nebyli testování přítomni. Nikdy jsme Horské službě ČR, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, účastníme se jako hosté jejich akcí a dodáváme jim vybavení PIEPS, nevyhrožovali žalobou. Nebyl k tomu důvod, neboť nám náčelník HS ČR Jiří Brožek opakovaně potvrdil, že články dobrovolného člena HS Viktora Kořízka, který není členem Lavinové komise, nevyjadřují oficiální stanovisko Horské služby ČR.
 
Snaha Viktora Kořízka zdiskreditovat značku PIEPS, předního světového výrobce lavinových vyhledávačů, je zřejmě motivována nejen jeho spoluprací s konkurenčními značkami, ale zejména tím, že se PIEPS neustále snaží o bezplatné vzdělávání lyžařské veřejnosti v oblasti lavinové záchrany. Mimo jiné ke každému zakoupenému lavinovému přístroji PIEPS nabízí možnost absolvovat bezplatně jednodenní kurz, kde se majitel naučí ovládat svůj přístroj a pracovat s lopatou a sondou. Významný zdroj příjmů občanského sdružení ALPY4000, za které Viktor Kořízek vystupuje, představuje pořádání komerčních lavinových kurzů pro veřejnost.
 
Elektromagnetická kompatibilita lavinových vyhledávačů (citlivost vůči rušivým vlivům)
 
Tématem rušení lavinových vyhledávačů elektromagnetickým vlněním pocházejícím z externích zdrojů (např. radiostanice) se již na počátku roku 2009 zabývala organizace IKAR-CISA, sdružující záchranné složky z celého světa, včetně HS ČR a HZS. Tvrzení Viktora Kořízka, že záchranáři až do jara 2011 o tomto problému nevěděli, se tedy rozhodně nezakládá na pravdě. Komise pro lavinovou a pozemní záchranu k tomu tehdy vydala následující prohlášení:
 
Prohlášení Komise lavinové a pozemní záchrany ICAR – IKAR - CISA
Elektromagnetická kompatibilita lavinových vyhledávačů (07.02.2009)
 
Vzhledem k současně probíhající diskusi na téma EMC (elektromagnetická kompatibilita) některých lavinových přístrojů prohlašujeme, že:
 
 1.       Veškerá elektronická zařízení mají problémy s elektromagnetickou kompatibilitou. Mohou být ovlivňována různými způsoby, jako je radiové vysílání, permanentní magnetická pole, dokonce i přítomností materiálů s vysokou magnetickou propustností v blízkosti zařízení.
 
 2.       Daný problém se neomezuje na konkrétní výrobky jednotlivých výrobců, lze ho pozorovat mezi všemi výrobky podobného zaměření.
 
 3.       Všechny lavinové vyhledávače používají antény vyrobené z feritové tyčky omotané cívkou, které jsou vyladěny na nominální provozní frekvenci 457 kHz. Jakýkoliv kousek materiálu s velkou magnetickou propustností v blízkosti antény lavinového přístroje může rozladit anténu, a díky tomu snížit výkon přístroje ve smyslu síly vysílaného signálu či citlivosti příjmu.
 
 4.       Některé výrobky používají kombinaci jazýčkového kontaktu a malého permanentního magnetu pro vodotěsné zapínání hlavních funkcí VYPNUTO – VYSÍLÁNÍ – PŔÍJEM. Takové přístroje mohou být citlivé na magnetické vlny produkované jinými zařízeními, jako jsou reproduktory v přenosných radiostanicích, přenosné mikrofony, nebo dokonce magnetické knoflíky na oblečení či magnetické jmenovky. Nicméně tento způsob ovlivnění je omezen na velmi malou vzdálenost, obvykle menší než 10 cm. V případě pádu laviny nemusí být pozice lavinového vyhledávače vůči dalším zařízením pod kontrolou. Abyste se vyhnuli nežádoucím interakcím, je velmi jednoduché určit minimální vzdálenost mezi vaším lavinovým vyhledávačem a dalším zařízením pomocí praktického testu. 
 
5.       Uživatelé lavinových vyhledávačů by měli důkladně přečíst návod k použití, který je přiložen ke každému lavinovému vyhledávači, a zaměřit se na prohlášení, týkající se elektromagnetické kompatibility. 
 
6.       Nejlepší způsob, jak se vyhnout problémům s elektromagnetickou kompatibilitou, je dodržovat maximální možný odstup mezi jednotlivými zařízeními.
 
Originální text:
 
Z výše uvedených důvodu naleznete v návodu k použití každého lavinového vyhledávače, bez ohledu na výrobce, část varující před interferencemi, způsobenými jinými elektronickými či magnetickými zařízeními nacházejícími se v bezprostřední blízkosti.
Zde je ukázka:
 
MAMMUT PULSE - Interference
 
„Z principu nemějte ostatní elektronická zařízení (např. mobilní telefony, radiostanice, čelovky), kovové předměty (kapesní nože, magnetické knoflíky) nebo jiné lavinové vyhledávače v blízkosti vašeho zapnutého přístroje. PULSE Barryvox disponuje magnetickým kompasem. Neměli byste nosit oblečení s magnetickými knoflíky. Uživatelé kardiostimulátorů by měli nosit vyhledávač na pravé straně (nastavte délku nosných popruhů). Nastudujte si pokyny výrobce a možné dopady na kardiostimulátory. Při hledání držte zařízení v minimální vzdálenosti 50cm od výše uvedených předmětů a vypněte veškerá elektronická zařízení, pokud to je možné. Důrazně doporučujeme vypnout mobilní telefony! Barryvox bezpečnostní manuál obsahuje seznam povolených předmětů a detailní seznam možných omezení.“
 
 
ORTOVOX 3+  - Interference
 
„Rušení vysílání a příjmu mohou zapříčinit atmosférické poruchy, jako jsou bouřky, dále pak lanovky a vleky, elektrické systémy a vedení, radiostanice, mobilní telefony a další elektronická zařízení. Mobilní telefony a radiostanice by měly být při vyhledávání vypnuty. Vzdálenost mezi dvěma lavinovými vyhledávači a kovovými předměty, radiostanicemi, mobilními telefony, magnetickými předměty apod. by měla být minimálně 50cm.“
 
 
PIEPS DSP - Interference
 
„Lavinové vyhledávače jsou zařízení velmi citlivá na elektromagnetické vlnění, které negativně ovlivňuje jejich vlastnosti. Proto všichni výrobci lavinových vyhledávačů doporučují dodržovat minimální vzdálenost mezi vyhledávačem a elektronickými, magnetickými nebo kovovými předměty (např. radiostanice, mobilní telefon, MP3 přehrávače, svazek klíčů)!“ PIEPS doporučuje: • Minimální vzdálenost v režimu VYSÍLÁNÍ: 15 cm • Minimální vzdálenost v režimu VYHLEDÁVÁNÍ: 1,5 m • Více informací o tomto tématu naleznete na: http://www.ikar-cisa.org
 
 
Přepnutí či vypnutí PIEPS DSP-DSP Tour
Lavinový vyhledávač DSP či DSP Tour nelze v žádném případě přepnout či vypnout pomocí radiostanice či mobilního telefonu, pokud je nošen displejem k tělu, jak je uvedeno v návodu k použití: „DŮLEŽITÉ! Lavinový vyhledávač PIEPS DSP/DSP Tour noste co možná nejblíže k tělu, vždy displejem směřujícím k tělu, pod co možná nejvíce vrstvami oblečení!“
 
Nezávislé testy lavinových vyhledávačů
Za skutečně nezávislé považujeme každoroční testování DAV (německý alpský klub), do kterého jsou zahrnuty všechny na trhu dostupné lavinové přístroje, a dlouhodobě se dodržuje jednotná metodika. Testy prováděné při různých příležitostech Viktorem Kořízkem nelze z mnoha výše uvedených důvodů považovat za objektivní. Testování z roku 2008, které ve svém posledním článku Viktor Kořízek zpochybňuje, se kromě horských vůdců UIAGM Janka Bednaříka a Dušana Stuchlíka účastnili také šéf Lavinové komise HS ČR Pavel Cingr a člen Lavinové komise Pavel Horký. Zřejmě i tito profesionální členové HS ČR to nedělali podle dobrovolníka Kořízka správně.
 
PIEPS Vector
Vzhledem k tomu, že organizátor slovenského testu lavinových vyhledávačů neinformoval ani nepřizval zástupce značky PIEPS (na rozdíl od zástupců jiných značek), bude těžké uvěřit tomu, že opakovaně žádal prostřednictvím Viktora Kořízka o zapůjčení lavinového přístroje nové generace PIEPS Vector. Ten bude české veřejnosti poprvé představen 7. ledna 2012 v nově otevřeném testovacím centru PIEPS, horské boudě Výrovka v Krkonoších. Všechny vás srdečně zveme, přijďte si osobně otestovat šířku hledacího pásma 60m a výhody integrované GPS.         

V Rokytnici nad Jizerou 18.11.2011

Jan Prokeš

TotalOutdoor s.r.o.

Přečtěte si historii článků, jak následovaly po sobě:
 
 
 
 
 

Vysílací frekvence

 • Benešov a okolí 96,9 FM
 • Beroun 107,7 FM
 • Blansko a okolí 90,0 FM
 • Boskovice a okolí 96,6 FM
 • Brno a okolí 91,0 FM
 • Břeclav 94,6 FM
 • Cheb a okolí 106,6 FM
 • Chomutov a okolí 88,5 FM
 • Domažlice 106,5 FM
 • Děčín 99,3 FM
 • Hodonín 105,6 FM
 • Hradec Králové 94,9 FM
 • Jablonec nad Nisou 94,5 FM
 • Jihlava 92,5 FM
 • Jindřichův Hradec 101 FM
 • Jičín 98,9 FM
 • Karlovy Vary 106,8 FM
 • Kladno a okolí 107,5 FM
 • Klatovy a okolí 103,3 FM
 • Kutná Hora, Kolín a okolí 107,5 FM
 • Křivsoudov a okolí 101,6 FM
 • Liberec 107,8 FM
 • Litomyšl 93,5 FM
 • Litoměřice a okolí 107,7 FM
 • Mariánské Lázně 98,8 FM
 • Mladá Boleslav 94,4 FM
 • Most a okolí 93,0 FM
 • Náchod a okolí 101,2 FM
 • Olomouc a okolí 93,8 FM
 • Opava a okolí 106,0 FM
 • Ostrava a okolí 90,4 FM
 • Pardubice 107,8 FM
 • Pelhřimov a okolí 99,6 FM
 • Plzeň a okolí 107,3 FM
 • Prachatice a okolí 107,9 FM
 • Praha, stř. Čechy 95,3 FM
 • Písek a okolí 96,6 FM
 • Příbram a okolí 107,4 FM
 • Rakovnicko (Jesenice) 105,7 FM
 • Rokycany 94,4 FM
 • Rosice u Brna 91,4 FM
 • Rychnov nad Kněžnou 107,6 FM
 • Slavonice 100,8 FM
 • Slavíč a okolí 96,1 FM
 • Strakonice 107,7 FM
 • Svitavy a okolí 107,9 FM
 • Tachov a okolí 96,2 FM
 • Teplice a okolí 105,3 FM
 • Trutnovsko 91,4 FM
 • Turnov a okolí 103,0 FM
 • Tábor a okolí 98,6 FM
 • Třebíč a okolí 99,5 FM
 • Třinec a okolí 96,0 FM
 • Uherské Hradiště a okolí 100,0 FM
 • Uherský Brod a okolí 94,2 FM
 • Velké Meziříčí a okolí 99,1 FM
 • Vsetín a okolí 93,5 FM
 • Vyškov a okolí 91,1 FM
 • Zlín a okolí 98,8 FM
 • Znojmo a okolí 93,8 FM
 • Ústí nad Labem a okolí 104,9 FM
 • Česká Lípa a okolí 107,8 FM
 • České Budějovice 101,2 FM
 • Český Krumlov a okolí 92,9 FM
 • Šumperk a okolí 107,6 FM
 • Žďár nad Sázavou 98,7 FM
 • Více frekvencí